algemene voorwaarden

Ruilen of retourneren van internet bestellingen


Geplaatste bestellingen worden binnen 2 – 5 werkdagen verstuurd. Mocht dit afwijken dan nemen we contact met u op via de e-mail of telefoon. U kunt een artikel dat u online op www.epicvintagewatches.com heeft besteld binnen 14 dagen na ontvangst gratis ruilen of retourneren. U kunt hiervoor terecht in onze winkel of u kunt het product thuis op laten halen. U kunt hiervoor gebruik maken van onze contactpagina of een e-mail sturen naar info@epicvintagewatches.com

Wij versturen onze horloges altijd aangetekend en verzekerd via PostNL. Een track & trace code zult u op dezelfde dag als de verzending ontvangen via uw opgegeven e-mail adres bij het plaatsen van de bestelling.

U KUNT EEN ARTIKEL ALLEEN RUILEN OF RETOURNEREN ALS HET AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDOET:

 • Het artikel is in nieuwstaat en authentiek
 • Het artikel heeft geen beschadigingen of draagsporen
 • Het artikel zit nog in de originele merkdoos verpakt
 • Alle originele (garantie)papieren zijn nog onaangetast
 • Eventuele beschermfolies op het artikel mogen niet zijn verwijderd

Indien een artikel niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden kan het artikel niet worden geaccepteerd. Uiteraard ontvangt u hierover bericht. Het aangekochte artikel blijft in dat geval eigendom van de klant.

Zodra het artikel door ons is ontvangen dan zal deze worden beoordeeld door een specialist van Epic Vintage Watches. Indien er aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan zal Epic Vintage Watches binnen 5 werkdagen het aankoopbedrag terugstorten. Terugboekingen worden altijd gedaan naar de rekening waarmee is betaald. Heeft u bijvoorbeeld betaald middels iDeal dan wordt het bedrag teruggestort op de gebruikte rekening. Heeft u gebruik gemaakt van een Credit Card betaling dan zal ook daarop het bedrag worden teruggestort.

Indien u een artikel wenst te ruilen dan zal een medewerker van Epic Vintage Watches contact met u opnemen om dit in orde te maken met u. Indien er sprake is van een prijsverschil dan ontvangt u hierover instructies.

Persoonsgegevens


epic-vintage-watches, gevestigd aan westhavekade 5-7, 3131AB, vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.epic-vintage-watches.nl
westhavekade 5-7, 3131AB, vlaardingen
 010 460 19 77
Jos Lukassen is de Functionaris Gegevensbescherming van epic-vintage-watches Hij/zij is te bereiken info@epicvintagewatches.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
epic-vintage-watches verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epicvintagewatches.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
epic-vintage-watches verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
epic-vintage-watches neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van epic-vintage-watches) tussen zit. epic-vintage-watches gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

epic-vintage-watches bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
epic-vintage-watches verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
epic-vintage-watches gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@epicvintagewatches.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. epic-vintage-watches zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

epic-vintage-watches wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
epic-vintage-watches neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@epicvintagewatches.com

Hoe gaan wij om met fraude?


EPIC VINTAGE WATCHES wil voorkomen dat mensen zich schuldig maken aan witwassen en fraude. Hiervoor hebben we een anti-fraudebeleid dat geld voor al onze diensten en producten die we aanbieden. EPIC VINTAGE WATCHES tolereert geen fraude. Wij screenen daarom onze klanten, medewerkers en bedrijven waarmee wij zaken doen. Er wordt een intern onderzoek gestart als er een vermoeden is dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuiste informatie verschaft. Dit kan gebeuren bij zowel de inkoop als de verkoop van producten.

Welke maatregelen treffen wij om fraude te voorkomen?

 • Wij checken de producten die wij kopen van onze klanten bij partijen als stopheling.nl om de geschiedenis van een product boven tafel te krijgen.
 • Aangeboden producten worden altijd fysiek gecheckt op de originaliteit zoals beweerd wordt door de verkoper. Hier kan externe partij voor worden ingeschakeld.
 • Betalingen worden altijd nagecheckt of het rekeningnummer overeenkomt met de andere gegevens van de klant. We verwachten dat klanten ons altijd de juiste en volledige informatie verschaffen.

Wat doen wij in het geval van fraude?

 • We kunnen aangifte doen bij de politie.
 • Een aankoop blokkeren of voortijdig terugdraaien.
 • Uw persoonsgegevens opnemen in ons eigen incidentenregister. Dit is een registers waarin incidentgegevens worden vastgelegd. Dit kan worden gedeeld met andere bedrijven die zich ook bezig houden met de in-en verkoop van tweedehands luxeproducten.